ΕΚΟ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΕΚΟ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έγγραφα:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Δραστηριότητα:ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ
Α.Φ.Μ.:998010155
Γ.Ε.ΜΗ.:122270299000
Μ.Α.Ε.:70600/057/Β/11/0002
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Πέλλης
Διεύθυνση:ΔΥΤΙΚΟ ΠΕΛΛΑΣ
Τηλέφωνο:2382093200